top of page
possible to heal
possible to heal

Kunskapen om att göra en förändring, kan vi ge till andra när vi själva gått igenom den.

 

Lexuz Petrasian. 

Kunskapen om att göra en förändring, kan vi ge till andra när vi själva gått igenom den.

 

Lexuz Petrasian. 

Inspiratör

Lexuz Petrasian

  

Jag är en inspiratör och en salutogen ledare inom personlig utveckling.

Jag har studerat Orientering i socialt arbete på Växthuset i Västerås och har arbetat i branscher med service- och pedagogiska uppdrag.

Mina passioner i livet är bl.a sång och dans, samt att driva kreativa projekt.

Den 7 september 2019 anordnade jag galan Heal Sweden på 7A Odenplan i Stockholm, som projektledare på företaget Possible To Heal Sweden.

Där bjöd jag in tio personer som talade om sina livs resor om förändring till det positiva, för att förbättra den kognitiva och fysiska hälsan i Sverige. Målet med galan var att bygga ett starkt nätverk kring bygget "Tryggheten" ett framtida behandlingshem för män med övergreppsproblematik och beroende.

1

tryggheten:

Ett  behandlingshem som kommer behandla män med sexualiserade, fysiska och psykiska trauman.

"Male survivors are far less
likely to report
sexual abuse"

Boys get hurt too..
 
  • Wix Facebook page
  • LinkedIn Социальные Иконка
  • YouTube Социальные Иконка
  • Instagram Social Иконка

2

metod:

Trygghetens intention att driva ett mindre behandlingshem med inriktning på behandlingar så som Lifespan Intergration, Somatic Experiencing, Neurofeedback och BodySense, gruppterapi och enskild terapi samt musik, skapande, näringslära och träning.

 

Där 10 gäster ska få tillgång till långsiktig behandling inom dessa områden.

Vi riktar oss till såväl kommuner över hela landet, som direkt till privat personer. Våran målgrupp är män mellan 30-65 år. Vi avser att gå ut med marknadsföring om våra mål.
Den långsiktiga behandlingen kommer att hjälpa gästen att genomföra specifika förändringar.

Våra verktyg ger gästen ett nytt sätt att tänka, uppleva, agera och hantera sina problem i det vardagliga samt att lämna missbruket och ge fokus åt de salutogena och de friska. 

Diagnoser, så som Komplex PTSD, ADHD mfl.

3

Uppdragsgivare & Marknad:

4

Våra mål:

Att utveckla denna unika behandlingsmodell, uppnå goda och varaktiga resultat.
När det uppstått är vår nästa mål att sprida modellen runt om i landet och på lång sikt även globalt.
Att upptäcka styrkor, väcka livslust med inriktning på musik, skapande samt ett  livsviktigt vilande och varande. 

Team Tryggheten har aktivt valt att agera för männens rätt till trauma vård.

 
Tack på förhand:
 lexuz.possibletoheal@gmail.com
"Speak out,talking save lifes".
Stöd Oss Med Din Gåva

Kurser / Föreläsningar / EVENT

Мальчики Идущие
qr.png
Mottagare:      073 841 85 86 
Meddelande:  GÅVA TRYGGHETEN
image006-12.jpg
Image by Andreas Wagner
Image by youssef naddam

Lexuz Petrasian- Inspiratören, författaren som motiverade flera att välja läkning.

Kursen-Fri Från Trauma.

Vår gemensamma övertygelse om en positivare och sundare värld har attraherat att vi tillsammans samarbetar för ett tryggare Sverige.

HealSweden2021 kursdag riktar sig till dig som är i fas med att växa personligt och utveckla den somatiska hälsan.


Din kropp, ditt liv, din hälsa.

 

Under denna kursdag riktar varje medverkande sin fokus till att inspirera just dig som deltagare att få tillgång till din inre balans, förståelse.


Att återskapa livsglädjen och spegla sig själv till att välja en sund livsstil, det är vårt mål tillsammans att skapa denna dag.

 

Två ljuvligt goda fika stunder, och en magiskt god lunch ingår i kostnaden för kursdagen. samt en Goodie-Bag.

 

Dag: Tisdagen den 25 Maj 2021.

 

Plats: 7A Posthuset- Vasagatan 28.

Image by STIL

Bokningar

När du aktivt väljer att boka en föreläsning eller kompetensriktad dag.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter 

så återkopplar jag inom kort för vidare samarbete.

 

Tack på förhand. 

Klassrum

Föreläsningar

1. Tyst säg inte det här till någon.

 

2. Det salutogena perspektivet. 

 

3. Kognitiv Hälsa & Självförverkligande.

Onlinehandledning

Online One on One
Personlig Kontakt

Online - One on One möte :
Boka en privat timme.

Lärare och barn i biblioteket

Pedagogisk Utbildning

Barngrupp:

Hjälten LEX läser ur boken:

                           

                          Nej eller Okej?

Sjungande kvinna för Performance

Underhållning

Underhållning

Bröllop

Begravningar

Tack för ditt aktiva val.

b

o

k

 

i

n

o

m

 

k

o

r

t

Book

”Tyst, säg inte det här till någon” var min mammas ord. Hon såg och hörde, och hon visste om att det skedde.  Jag berättade ju tidigt vad hennes make gjorde mot mig. Jag var 10 år och bar på hur mycket känslor som helst. Men mamma gjorde inget. Det skulle tystas till varje pris,  jag var den som skulle vara tyst. Så var det för den generationen, det som var skamfyllt skulle tystas ner. Men nu har tiderna förändrats. Vi har inget annat val än att ta ställning för barnens rätt till en trygg barndom.

 

-Så nej, mamma. Jag är inte tyst. Inte nu längre.

 

Föräldrabalken 6 kap.1 §

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

 

I den här boken får du som läsare uppleva en stark berättelse om ett barns kamp för överlevnad. Det är författarens kamp som barn. Det blev en resa som resulterade i många års underlåtenhet, där skola och myndigheter visade stora brister, dålig sinnesnärvaro och undfallande agerande när det gäller förmågan att bryta destruktiva vuxenbeteenden. Syftet med denna bok är att åstadkomma förändring. Att bryta tystnadskulturen. Att sätta gränser, för att minska antalet barn som utsätts för fysiska och psykiska övergrepp. Denna bok vill bidra till att osunda beteenden synliggörs, att de konkret motverkas och att en bestående förändring äntligen sker.

 

”Det här är min egen historia. Jag är född på Allmänna BB Södersjukhuset 1973 den 21 juli och är uppväxt i Bagarmossen. Jag växte upp i en värld full av misstro, skam, skuld och skräck. Till slut spelade det ingen roll om det var dag eller natt, de valde att skada mig, oavsett tid på dygnet eller dag på året.”

 

IMG_5502_pp.jpg